UczestnicyDo 15.03.2022rOd 16.03.2022rOd 16.05.2022r
Albania, Białoruś, Bułgaria, Bośnia I Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Indie, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry950 PLN1100 PLN1300 PLN
Pozostałe kraje1200 PLN1360 PLN1500 PLN
Członkowie/ kandydaci PTPP850 PLN1000 PLN1200 PLN
Członkowie FTMT1080 PLN1250 PLN1350 PLN
Prowadzący wykłady równoległe430 PLN500 PLN600 PLN
WYDARZENIA DODATKOWO PŁATNE
KLINICZNE SEMINARIA PRZEDKONFERENCYJNECzłonkowie/ kandydaci PTPP 180 PLN, Pozostali 200 PLN
Uroczysta kolacja250 PLN
WycieczkiOpłata uzależniona od ilości uczestników