Towarzystwo The Frances Tustin Memorial Trust zostało założone w Los Angeles w Kalifornii w 1995 roku. Jego celem jest nauczanie i propagowanie przełomowych odkryć Frances Tustin na temat rozumienia i leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych, a także leczenia stanów autystycznych u osób w każdym wieku.

Realizując te cele Trust co roku przyznaje nagrodę współfinansowaną przez The Program of Psychotherapy, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University za wybitny esej uwzględniający dokonania Frances Tustin. Ufundowana nagroda pieniężna w wysokości 1.000 USD przyznawana jest autorowi wybitnego artykułu klinicznego na temat psychoanalitycznego leczenia pierwotnych stanów psychicznych, stanów autystycznych u dzieci, młodzieży lub dorosłych. Autor zapraszany jest na cykl wykładów poświęconych pamięci Frances Tustin organizowany co roku w Tel Awiwie w Izraelu w październiku / listopadzie dla uczczenia patronki, w rocznicę jej śmierci tj. 10 listopada 1994 r.