Alina Schellekes – przewodnicząca The Frances Tustin Memorial Trust. Jest starszym psychologiem klinicznym w Brill Mental Health Center (Ramat Chen) w Tel Awiwie oraz terapeutą szkoleniowym i superwizorem w Izraelskim Towarzystwie Psychoanalityczny, w którym również naucza i prowadzi superwizje. Pracuje także w programie psychoterapii na Wydziale Medycyny na Uniwersytecie w Tel Awiwie, gdzie jest kierownikiem specjalizacji z Pierwotnych Stanów Psychicznych, którą zainicjowała w 2007 roku. W 2006 roku otrzymała wyróżnienie Phillys Meadow Award w Nowym Jorku za doskonałość w pisaniu psychoanalitycznym. W listopadzie 2008 otrzymała w Los Angeles Frances Tustin International Prize za artykuł: „Strach przed upadkiem i rozpadem – dalsze przemyślenia”. Jej głównie tematy zainteresowań, zarówno w jej publikacjach jaki i w nauczaniu, koncentrują się na zrozumieniu pierwotnych stanów psychicznych, pustej egzystencji, niereprezentowanych stanów umysłu, hipochondrii, stanów psychosomatycznych, snów dziennych, koncepcji podwójności oraz terapeutycznego nadmiaru. Prowadzi prywatną praktykę w Qiryat Ono w Izraelu.