Alina Schellekes jest przewodniczącą The Frances Tustin Memorial Trust. Jest starszą psycholożką kliniczną w Brill Mental Health Center (Ramat Chen) w Tel Awiwie oraz terapeutką szkoleniową i superwizorką w Izraelskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, gdzie również uczy i prowadzi superwizje. Pracuje także w programie psychoterapii na Wydziale Medycyny na Uniwersytecie w Tel Awiwie, gdzie jest kierownikiem specjalizacji z Pierwotnych Stanów Psychicznych, której stworzenie zainicjowała w 2007 roku. W 2006 roku otrzymała Honorowe Wyróżnienie Phillys Meadow Award w Nowym Jorku za doskonałość w pisaniu psychoanalitycznym. W listopadzie 2008 otrzymała w Los Angeles Frances Tustin International Prize za artykuł: „Strach przed upadkiem i rozpadem – dalsze przemyślenia”. Główne tematy jej zainteresowań, zarówno w publikacjach jak i w nauczaniu, koncentrują się na zrozumieniu pierwotnych stanów psychicznych, pustki egzystencjalnej, niereprezentowanych stanów umysłu, hipochondrii, stanów psychosomatycznych, śnienia na jawie, koncepcji podwójności oraz terapeutycznego nadmiaru. Prowadzi prywatną praktykę w Qiryat Ono w Izraelu.