Dr Judith L. Mitrani – analityk szkoleniowy i superwizor w Kalifornijskim Centrum Psychoanalizy w Los Angeles, niedawno uhonorowana statusem Emerius. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego. Opublikowała wiele artykułów w zakresie pierwotnych stanów, zarówno w międzynarodowych, jaki i w amerykańskich czasopismach i monografiach wieloautorskich. Jej prace zostały przetłumaczone na dwanaście języków. Jest autorką Framework for the Imaginary: Clinical Explorations in Primitive States of Being (1996, drugie wydanie 2008), Ordinary People and Extra-Ordinary Protections: a Post-Kleinian Approach to the Treatment of Primitive Mental States (2001) oraz Psychoanalytic Technique and Theory: Taking the Transference (2014). Jest również współredaktorką – wraz ze swoim mężem Dr Theodore Mitanim – książek Encounters with Autistic States: A Memorial Tribute to Frances Tustin (1997) oraz Frances Tustin Today (2015). Założycielka i przewodnicząca Frances Tustin Memorial Trust (1995-2018) i wciąż prowadzi superwizje i międzynarodowe wykłady związane z leczeniem stanów autystycznych u dorosłych i psychoanalicznych technik przeniesienia niemowlęcego. Obecnie mieszka w Paryżu.