Dr Suzanne Maiello jest psychoanalityczką i psychoterapeutką psychoanalityczną dzieci. Współzakładała oraz była przewodniczącą Włoskiego Towarzystwa Dziecięcej Psychoterapii Psychoanalitycznej (AIPPI). Jest członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Analitycznej (AIPA/IAAP) oraz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych (ACP), sekcji w Tavistock  Clinic w Wielkiej Brytanii. Jest członkinią Podyplomowego Szkolenia AIPPI w zakresie psychoanalitycznej psychoterapii dziecięcej (Rzym i Mediolan) oraz Szkolenia Wyższego z Psychoanalitycznej Psychoterapii Dziecięcej w Istambule. W latach 1978 – 1980  była w superwizji prowadzonej przez Frances Tustin (dotyczącej leczenia dzieci z autyzmem). W 1997 roku została uhonorowana pierwszą międzynarodową nagrodą Frances Tustin Memorial Prize. Jest redaktorką i współautorką wielu książek oraz autorką ponad 100 publikacji w czołowych czasopismach w zakresie psychoanalizy i dziecięcej psychoterapii psychoanalitycznej. Jest członkinią Międzynarodowej Europejskiej Rady Doradczej czasopism psychoanalitycznych. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prenatalnego doświadczenia słuchowego i kinestetycznego oraz pamięci, prenatalnego rozwoju protomentalnego oraz relacji między wczesną traumą a zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Mieszka i prowadzi praktykę w Rzymie.