Ehud Wolpe jest psychologiem klinicznym i psychoanalitykiem dzieci i dorosłych w Izraelskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Przez wiele lat pracował w Stowarzyszeniu na rzecz Zagrożonych Dzieci i w przedszkolach terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu jako psycholog kliniczny i superwizor. Obecnie prowadzi prywatną praktykę w Tel Awiwie. Prowadzi kursy z teorii kleinowskiej i pierwotnych stanów psychicznych w Izraelskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, w centrum terapii Goldie Kassel w Jerozolimie i na zaawansowanej specjalizacji z Pierwotnych Stanów Psychicznych w programie psychoterapii na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą dzieci ze spektrum autyzmu i dzieci z opóźnionym rozwojem werbalnym, a także wczesne stany psychiczne u dzieci i dorosłych.