Josien Gussenhoven jest psychoanalityczką pracującą z osobami dorosłymi i analityczką treningową. Członkini Holenderskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i IPA. Na początku swojej kariery zawodowej pracowała przez 10 lat w Centrum Zdrowia Polikliniki. Od 30 lat prowadzi prywatną praktykę psychoanalityczną, psychoterapeutyczną, superwizorską i szkoleniową. Początki jej pracy obejmują pracę nauczycielską w obszarze psycholingwistyki i rozwoju mowy u dzieci. Z czasem pracowała jako psychoterapeutka, terapeuta grupowy i analityczka. Dodatkowo prowadziła seminarium na temat narcyzmu i koło naukowe skoncentrowane wokół prac Frances Tustin. Swoją pracę stale prezentowała u takich psychoanalityków, jak Joyce McDougall, Judith Mitrani, Maria Rhode, Rachel Blass i Rudi Vermote. Uczestniczyła w dwóch europejskich grupach superwizji i ceni sobie trwałe grupy czytelnicze poświęcone Melanie Klein, Wilfredowi Bionowi i Frances Tustin.

Josien Gussenhoven wskazuje na to, że sposób doświadczenia autystycznych traum w dzieciństwie ożywa w kontekście relacji w życiu dorosłym i jest esencją relacji analitycznej. Jest szczególnie zainteresowana dynamiką grup osób dorosłych, zarówno większych, jak i mniejszych, w których myślenie i mówienie o pracy innych może być traktowane jako możliwość zaistnienia „trzeciego” (poprzez użycie „reverie”, kontenerowania). Uczenie się poprzez identyfikację z innymi ma kluczowe znaczenie w pracy z autystycznymi dziećmi i dorosłymi ze względu na mierzenie się z trudnym zadaniem wyczuwania i bycia otwartym na doświadczenie mechanizmów obronnych pochodzących z pierwotnego poziomu. Josien Gussenhoven obserwuje, że wartościowa praca wielu uznanych kolegów wyrasta ze spuścizny Frances Tustin. Czerpiemy z niej nie tylko dzięki czytaniu prac pisanych pozostawionych przez Frances Tustin, ale także ucząc się od siebie nawzajem poprzez doświadczenie z korzyścią dla przyszłych pokoleń.
Josien Gussenhoven zasiadała w wielu komisjach w Towarzystwie i w EPF. Napisała „Autism, a pas de deux” (2006), „Transference as living: the recent work of Judith L. Mitrani” (2017) w: “Tijdschrift voor psychoanalyse”, 23:129-136. Zasiada też w komisji tego holendersko – belgijskiego czasopisma i przygotowała artykuł pt. „Close reading”.
Od 1. stycznia 2022r. jest członkinią zarządu The Francis Trust Memorial Trust.