Orly Shalev – psychoterapeuta, superwizor oraz terapeuta tańcem, przewodniczący Shaked Multidisciplinary Day-care dla młodych dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Holon w Izraelu.