Profesor Dana Amir jest psycholożką kliniczną, psychoanalityczką szkoleniową i superwizorką Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pracuje na Uniwersytecie w Hajfie jako profesorka, rektorka do spraw badawczych oraz kierowniczka interdyscyplinarnego programu doktoranckiego z psychoanalizy. Jest redaktorką Maarag – Izraelskiego Rocznika Psychoanalityczny (Uniwersytet Hebrajski), poetką i badaczką literatury. Wydała sześć tomów poezji i trzy psychoanalityczne książki non-fiction: Cleft Tongue (Karnac, 2014), On the Lyricism of the Mind (Routledge, 2016), and Bearing Witness to the Witness (Routledge, 2018). Jest laureatką wielu nagród, między innymi czterech międzynarodowych w zakresie psychoanalizy: The Frances Tustin International Memorial Prize (2011), IPA Sacerdoti Prize (2013), IPA Hayman Prize (2017) oraz IFPE Distinguished Psychoanalytic Educators Award (2017). W 2020 roku otrzymała nagrodę dla wyróżniającego się Starszego Pracownika Naukowego na Uniwersytecie w Hajfie (Senior Researcher Award of the University of Haifa). W tym samym roku wygrała, wspólnie ze swoimi doktorantami, nagrodę przyznawaną przez International Journal of Applied Psychoanalitic Studies dla najlepszego artykułu opublikowanego w 2020 roku.